Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to najpopularniejsza forma leasingu, polega na czasowym użytkowaniu środka trwałego przez leasingobiorcę. Wszystkie opłaty związanie z leasingiem operacyjnym (wpłata wstępna, raty, opłata wykupowa) są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. W czasie trwania leasingu operacyjnego przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku leasingodawcy. Natomiast po zakończeniu umowy, leasingobiorca może odkupić dany przedmiot leasingu uiszczając opłatę wykupową. Opłaty w leasingu operacyjnym opodatkowane są 23% stawką VAT.

Leasing finansowy

W leasingu finansowym przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorca zalicza jedynie odsetki przypadające na kolejne raty leasingowe. Przy zawarciu umowy leasingu, naliczony podatek VAT (od kapitału i odsetek) płatny jest w całości wraz z wpłatą wstępną. Wysokość tego podatku jest zależna od stawki opodatkowania danego przedmiotu leasingu.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny stanowi szczególną odmianę transakcji leasingu. Jej celem jest poprawa płynności finansowej i uwolnienie zamrożonych środków. Leasingobiorca sprzedaje posiadane środki trwałe (również nieruchomości) firmie leasingowej, równocześnie podpisując umowę leasingu (operacyjnego lub finansowego), na sprzedawany środek trwały.

Leasing VAT-marża

Umowa leasingu VAT-marża może zostać zrealizowana jeśli przedmiot leasingu nabywany jest na fakturę VAT-marża lub poprzez umowę kupna - sprzedaży. Część używanych samochodów osobowych sprzedawanych jest na podstawie tzw. faktury VAT-marża. Dokumentuje się nim sprzedaż przedmiotów nabytych od osób fizycznych (np. sprzedaż komisowa). Faktura zawiera wyłącznie kwotę należności ogółem bez wyszczególnienia kwot VAT. Umowa leasingu VAT-marża kwalifikowana jest jako leasing finansowy. Podatek VAT naliczany jest wyłącznie od odsetek.

Nasza oferta

Leasing to wiele możliwości zobacz co możesz leasingować w naszej firmie

Oferta leasingu
Zalety leasingu

Sprawdź co zyskasz wybierając ofertę leasingu w naszej firmie

Zalety leasingu

Nasze atuty to

  • Indywidualne rozpatrywanie wniosków
  • Szybka decyzja, uproszczone procedury
  • Finansowanie środków trwałych nowych i używanych bez ograniczenia wiekowego
  • Leasing aut ciężarowych, bez ograniczeń standardu emisji spalin Euro
  • Zakup przedmiotu leasingu poza granicami Polski
  • Wpłata wstępna od 10%
  • Elastyczność kształtowania warunków spłaty zobowiązań

Leasing

jest formą finansowania gdzie jedna ze stron umowy (finansujący) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu) prawo do korzystania z określonego przedmiotu na pewien uzgodniony okres w zamian za ustalone płatności (raty leasingowe).